ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไมโคร 2 ขลุ่ย End Mills

ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไมโคร 2 ขลุ่ย End Mills

Material

Miniature End Mills, ขนาดเล็ก End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ฟลอริด้ายาว OAL Shank Dia
SED001 0.1 0.2 50 4
SED002 0.2 0.4 50 4
SED003 0.3 0.3 50 4
SED004 0.4 0.4 50 4
SED005 0.5 0.5 50 4
SED006 0.6 0.6 50 4
SED007 0.7 0.7 50 4
SED008 0.8 0.8 50 4
SED009 0.9 0.9 50 4
SED010 1.0 1.0 50 4
SED012 1.2 1.2 50 4
SED015 1.5 1.5 50 4
SED016 1.6 1.6 50 4
SED018 1.8 1.8 50 4
SED020 2.0 2.0 50 4
SED001-3 0.1 0.2 50 3
SED002-3 0.2 0.4 50 3
SED003-3 0.3 0.3 50 3
SED004-3 0.4 0.4 50 3
SED005-3 0.5 0.5 50 3
SED006-3 0.6 0.6 50 3
SED007-3 0.7 0.7 50 3
SED008-3 0.8 0.8 50 3
SED009-3 0.9 0.9 50 3