2 ขลุ่ยมีความยาวมาตรฐานสแควร์ End Mills

2 ขลุ่ยมีความยาวมาตรฐานสแควร์ End Mills

Material

2 ขลุ่ยมีความยาวมาตรฐานสแควร์ End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ FLUTE DIA ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
SED352010F 1.0 2.5 50 4
SED352015F 1.5 4 50 4
SED352020F 2.0 5 50 4
SED352025F 2.5 7 50 4
SED352030F 3.0 8 50 4
SED352035F 3.5 10 50 4
SED352040F 4.0 10 50 4
SED352045 4.5 13 50 6
SED352050 5.0 13 50 6
SED352055 5.5 13 50 6
SED352060 6.0 15 50 6
SED352065 6.5 15 60 8
SED352070 7.0 17 60 8
SED352075 7.5 17 60 8
SED352080 8.0 20 60 8
SED352085 8.5 25 75 10
SED352090 9.0 25 75 10
SED352095 9.5 25 75 10
SED352100 10.0 25 75 10
SED352105 10.5 25 75 12
SED352110 11.0 28 75 12
SED352115 11.5 28 75 12
SED352120 12.0 30 75 12
SED352130 13.0 33 100 16
SED352140 14.0 35 100 16
SED352150 15.0 38 100 16
SED352160 16.0 40 100 16
SED352170 17.0 40 100 20
SED352180 18.0 40 100 20
SED352190 19.0 45 100 20
SED352200 20.0 45 100 20
SED352250 25.0 45 100 25

ประเภทเลขที่ FLUTE DIA ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
SED352010-3 1.0 2.5 50 3
SED352015-3 1.5 4 50 3
SED352020-3 2.0 5 50 3
SED352030-3 3.0 8 50 3
SED352010 1.0 2.5 50 6
SED352015 1.5 4 50 6
SED352020 2.0 5 50 6
SED352025 2.5 7 50 6
SED352030 3.0 8 50 6
SED352035 3.5 10 50 6
SED352040 4.0 10 50 6