ไมโครเมล็ดพันธุ์, คาร์ไบด์, 2 ขลุ่ยโรงงานปลาย

ไมโครเมล็ดพันธุ์, คาร์ไบด์, 2 ขลุ่ยโรงงานปลาย

Material

ไมโครเมล็ดพันธุ์, คาร์ไบด์, 2 ขลุ่ยโรงงานปลาย
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ FLUTE DIA ฟลอริด้ายาว OAL Shank Dia
SED352010FG 1.0 2.5 50 4
SED352015FG 1.5 4 50 4
SED352020FG 2.0 5 50 4
SED352025FG 2.5 7 50 4
SED352030FG 3.0 8 50 4
SED352035FG 3.5 10 50 4
SED352040FG 4.0 10 50 4
SED352045G 4.5 13 50 6
SED352050G 5.0 13 50 6
SED352055G 5.5 13 50 6
SED352060G 6.0 15 50 6
SED352065G 6.5 15 60 8
SED352070G 7.0 17 60 8
SED352075G 7.5 17 60 8
SED352080G 8.0 20 60 8
SED352085G 8.5 25 75 10
SED352090G 9.0 25 75 10
SED352095G 9.5 25 75 10
SED352100G 10.0 25 75 10
SED352105G 10.5 25 75 12
SED352110G 11.0 28 75 12
SED352115G 11.5 28 75 12
SED352120G 12.0 30 75 12

ประเภทเลขที่ FLUTE DIA ฟลอริด้ายาว OAL Shank Dia
SED352010-3G 1.0 2.5 50 3
SED352015-3G 1.5 4 50 3
SED352020-3G 2.0 5 50 3
SED352030-3G 3.0 8 50 3
SED352-010G 1.0 2.5 50 6
SED352-015G 1.5 4 50 6
SED352-020G 2.0 5 50 6
SED352-025G 2.5 7 50 6
SED352-030G 3.0 8 50 6
SED352-035G 3.5 10 50 6
SED352-040G 4.0 10 50 6