4 ขลุ่ยมีความยาวมาตรฐานสแควร์ End Mills

4 ขลุ่ยมีความยาวมาตรฐานสแควร์ End Mills

Material

4 ขลุ่ยมีความยาวมาตรฐานสแควร์ End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ขลุ่ยลิตร OAL Shank Dia
SED354010F 1.0 2.5 50 4
SED354015F 1.5 4 50 4
SED354020F 2.0 5 50 4
SED354025F 2.5 7 50 4
SED354030F 3.0 8 50 4
SED354035F 3.5 10 50 4
SED354040F 4.0 10 50 4
SED354045 4.5 13 50 6
SED354050 5.0 13 50 6
SED354060 6.0 15 50 6
SED354080 8.0 20 60 8
SED354100 10.0 25 75 10
SED354120 12.0 30 75 12
SED354140 14.0 35 80 14
SED354160 16.0 45 80 16
SED354180 18.0 45 80 18
SED354200 20.0 45 80 20
SED354250 25.0 45 80 25

ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ขลุ่ยลิตร OAL Shank Dia
SED354010-3 1.0 2.5 50 3
SED354015-3 1.5 4 50 3
SED354020-3 2.0 5 50 3
SED354025-3 2.5 7 50 3
SED354030-3 3.0 8 50 3
SED354-010 1.0 2.5 50 6
SED354-015 1.5 4 50 6
SED354-020 2.0 5 50 6
SED354-025 2.5 7 50 6
SED354-030 3.0 8 50 6
SED354-035 3.5 10 50 6
SED354-040 4.0 10 50 6