ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 4 ขลุ่ย End Mills (ดาบสำหรับความเร็วสูงและ High-แข็ง)

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 4 ขลุ่ย End Mills (ดาบสำหรับความเร็วสูงและ High-แข็ง)

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 4 ขลุ่ย End Mills (ดาบสำหรับความเร็วสูงและ High-แข็ง)
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ฟลอริด้ายาว OAL Shank Dia
SED354010FG 1.0 2.5 50 4
SED354015FG 1.5 4.0 50 4
SED354020FG 2.0 5.0 50 4
SED354025FG 2.5 7.0 50 4
SED354030FG 3.0 8.0 50 4
SED354040FG 4.0 10.0 50 4
SED354050G 5.0 13.0 50 6
SED354060G 6.0 15.0 50 6
SED354080G 8.0 20.0 60 8
SED354100G 10.0 25.0 75 10
SED354120G 12.0 30.0 75 12
SED354140G 14.0 35.0 100 14
SED354160G 16.0 40.0 100 16
SED354180G 18.0 40.0 100 18
SED354200G 20.0 45.0 100 20
SED354250G 25.0 45.0 100 250

ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ฟลอริด้ายาว OAL Shank Dia
SED354010-3G 1.0 2.5 50 3
SED354015-3G 1.5 4 50 3
SED354020-3G 2.0 5 50 3
SED354025-3G 2.5 7 50 3
SED354030-3G 3.0 8 50 3
SED354010G 1.0 2.5 50 6
SED354015G 1.5 4 50 6
SED354020G 2.0 5 50 6
SED354025G 2.5 7 50 6
SED354030G 3.0 8 50 6
SED354040G 4.0 10 50 6