ยาวขลุ่ย 2 ขลุ่ยแคว End Mills

ยาวขลุ่ย 2 ขลุ่ยแคว End Mills

Material

ยาวขลุ่ย 2 ขลุ่ยแคว End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
SED35L2-010F 1.0 4 75 4
SED35L2-015F 1.5 6 75 4
SED35L2-020F 2.0 8 75 4
SED35L2-025F 2.5 10 75 4
SED35L2-030F 3.0 12 75 4
SED35L2-040F 4.0 16 75 4
SED35L2-020 2.0 8 75 6
SED35L2-030 3.0 12 75 6
SED35L2-040 4.0 16 75 6
SED35L2-050 5.0 20 75 6
SED35L2-060 6.0 25 75 6
SED35L2-080 8.0 25 75 8
SED35L2-040FB 4.0 16 100 4
SED35L2-050B 5.0 25 100 6
SED35L2-060B 6.0 25 100 6
SED35L2-080B 8.0 35 100 8
SED35L2-100 10.0 40 100 10
SED35L2-120 12.0 45 100 12
SED35SL2-060 6.0 25 150 6
SED35SL2-080 8.0 35 150 8
SED35SL2-100 10.0 40 150 10
SED35SL2-120 12.0 45 150 12
SED35SL2-160 16.0 65 150 16
SED35SL2-200 20.0 75 150 20