ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 4 ขลุ่ย End Mills (สำหรับสแตนเลแปรรูปเหล็ก)

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 4 ขลุ่ย End Mills (สำหรับสแตนเลแปรรูปเหล็ก)

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 4 ขลุ่ย End Mills (สำหรับสแตนเลแปรรูปเหล็ก)
รายละเอียดสินค้า
TYPE NO ขลุ่ย Dia ขลุ่ยยาว OAL ดอก DIA
SED454010F 1.0 2.5 50 4
SED454015F 1.5 4 50 4
SED454020F 2.0 5 50 4
SED454025F 2.5 7 50 4
SED454030F 3.0 8 50 4
SED454040F 4.0 10 50 4
SED454020 2.0 5 50 6
SED454030 3.0 8 50 6
SED454040 4.0 10 50 6
SED454050 5.0 13 50 6
SED454060 6.0 15 50 6
SED454080 8.0 20 60 8
SED454100 10.0 25 75 10
SED454120 12.0 30 75 12
SED454140 14.0 35 100 14
SED454160 16.0 45 100 16
SED454180 18.0 45 100 18
SED454200 20.0 45 100 20
SED454250 25.0 45 100 25