ยาวขลุ่ย 4 ขลุ่ย End Mills (Helix มุม 45)

ยาวขลุ่ย 4 ขลุ่ย End Mills (Helix มุม 45)

Material

ยาวขลุ่ย 4 ขลุ่ย End Mills (Helix มุม 45)
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
SED45L4-010F 1.0 4 75 4
SED45L4-015F 1.5 6 75 4
SED45L4-020F 2.0 8 75 4
SED45L4-025F 2.5 10 75 4
SED45L4-030 3.0 12 75 6
SED45L4-040 4.0 16 75 6
SED45L4-050 5.0 20 75 6
SED45L4-060 6.0 25 75 6
SED45L4-080 8.0 25 75 8
SED45L4-060B 6.0 25 100 6
SED45L4-080B 8.0 35 100 8
SED45L4-100B 10.0 40 100 10
SED45L4-120B 12.0 45 100 12
SED45SL4-060 6.0 25 150 6
SED45SL4-080 8.0 35 150 8
SED45SL4-100 10.0 40 150 10
SED45SL4-120 12.0 45 150 12
SED45SL4-160 16.0 65 150 16
SED45SL4-200 20.0 75 150 20