ตัดหนัก 4 ขลุ่ยโรงงานปลาย

ตัดหนัก 4 ขลุ่ยโรงงานปลาย

Material

ตัดหนัก 4 ขลุ่ยโรงงานปลาย
รายละเอียดสินค้า
TYPE NODia.ขลุ่ยยาวOALดอก DIA.
SEDHAL020 2.0 5.0 50 4
SEDHAL025 2.5 7.0 50 4
SEDHAL030 3.0 8.0 50 4
SEDHAL040 4.0 10.0 50 4
SEDHAL050 5.0 13.0 50 6
SEDHAL060 6.0 15.0 50 6
SEDHAL080 8.0 20.0 60 8
SEDHAL100 10.0 25.0 75 10
SEDHAL120 12.0 30.0 75 12
SEDHAL160 16.0 45.0 100 16
SEDHAL200 20.0 45.0 100 20