ขูดมิลล์

ขูดมิลล์
รายละเอียดสินค้า

 

ประเภทเลขที่LBHมุมBlade รุ่นlocatableอาจตัวอักษร
SC-60-91L 91 32 16 60 SCT10803B ไม่ได้ สามารถ
SC-60-150L 150 32 16 60 SCT10803B ไม่ได้ สามารถ
SC-90-91L 91 32 16 90 SCT10803B สามารถ สามารถ
SC-90-150L 150 32 16 90 SCT10803B สามารถ สามารถ
SC-120-91L 91 32 16 120 SCT10803B สามารถ สามารถ
SC-120-150L 150 32 16 120 SCT10803B สามารถ สามารถ