เครื่องกลึงขนส่ง

เครื่องกลึงขนส่ง

เครื่องกลึงขนส่ง
รายละเอียดสินค้า

 

เส้นผ่าศูนย์กลางภายในความยาวศูนย์พินสกรู
10 + 0.02 90 27.5 M5
12 + 0.02 90 27.5 M5
16 + 0.02 90 27.5 M5
20 + 0.02 90 27.5 M6
25 + 0.02 90 27.5 M6
32 + 0.02 90 27.5 M8