ผู้ถือเครื่องมือ (METG-91 °)

ผู้ถือเครื่องมือ (METG-91 °)

ผู้ถือเครื่องมือ (METG-91 °)
รายละเอียดสินค้า

 

ประเภทเลขที่ BEFLศูนย์พินประเภทเลขที่แคร่พิมพ์ดีดสกรูมือจานธง
METL-16-16-125 16 16 37 20 125 MT-SC-5 TN ... 1604 .. S..101 M5 5
METL-20-20-125 20 20 37 25 125 MT-SC-5 TN ... 1604 .. S ..101 M5 5
METL-25-25-150 25 25 37 30 150 MT-SC-5 TN ... 1604 .. S ..101 M5 5