ผู้ถือเครื่องมือ (METL-60 °)

ผู้ถือเครื่องมือ (METL-60 °)

ผู้ถือเครื่องมือ (METL-60 °)
รายละเอียดสินค้า

 

ประเภทเลขที่ BEFLศูนย์พินประเภทเลขที่แคร่พิมพ์ดีดสกรูมือจานธง
METL-16-16-125 16 16 37 16 125 MT-SC-5 TN ... 1604 .. S..102 M5 5
METL-20-20-125 20 20 37 20 125 MT-SC-5 TN ... 1604 .. S ..102 M5 5
METL-25-25-150 25 25 37 25 150 MT-SC-5 TN ... 1604 .. S ..102 M5 5
METL-32-32-170 32 32 37 32 170 MT-SC-5 TN ... 1604 .. S ..102 M5 5