ผู้ถือเครื่องมือ (MGAE-75 °)

ผู้ถือเครื่องมือ (MGAE-75 °)

ผู้ถือเครื่องมือ (MGAE-75 °)
รายละเอียดสินค้า

 

ประเภทเลขที่ BEFLศูนย์พินBlade รุ่นแคร่พิมพ์ดีดสกรูมือจานธง
MGAE-16-16-125 16 16 37 20 125 CV-2 CN..1024 .. S..106 M5 5
MGAE -20-20-125 20 20 37 25 125 CV-2 CN..1024 .. S..106 M5 5
MGAE -25-25-150 25 25 37 30 150 CV-2 CN..1024 .. S..106 M5 5
MGAE-32-32-170 32 32 37 37 170 CV-2 CN..1024 .. S..106 M5 5