ผู้ถือเครื่องมือ (MGAO-50 °)

ผู้ถือเครื่องมือ (MGAO-50 °)

ผู้ถือเครื่องมือ (MGAO-50 °)
รายละเอียดสินค้า

 

ประเภทเลขที่ BEFLศูนย์พินBlade รุ่นแคร่พิมพ์ดีดสกรูมือจานธง
MGAO-16-16-125 16 16 37 16 125 GV-2 CN ... 1204 .. S..106 M5 5
MGAO-20-20-125 20 20 37 20 125 GV-2 CN ... 1204 .. S ..106 M5 5
MGAO-25-25-150 25 25 37 25 150 GV-2 CN ... 1204 .. S ..106 M5 5
MGAO-32-32-170 32 32 37 32 170 GV-2 CN ... 1204 .. S ..106 M5 5