ผู้ถือเครื่องมือ (MGJU-75 °)

ผู้ถือเครื่องมือ (MGJU-75 °)

ผู้ถือเครื่องมือ (MGJU-75 °)
รายละเอียดสินค้า

 

ประเภทเลขที่ BEFLศูนย์พินBlade รุ่นแคร่พิมพ์ดีดสกรูมือจานธง
MGJU-16-16-125 16 16 37 20 125 GV-2 CN ... 1204 .. S..106 M5 5
MGJU-20-20-125 20 20 37 25 125 GV-2 CN ... 1204 .. S ..106 M5 5
MGJU-25-25-150 25 25 37 30 150 GV-2 CN ... 1204 .. S ..106 M5 5
MGJU-32-32-170 32 32 37 37 170 GV-2 CN ... 1204 .. S ..106 M5 5