ผู้ถือเครื่องมือ

ผู้ถือเครื่องมือ

ผู้ถือเครื่องมือ
รายละเอียดสินค้า

 

ประเภทเลขที่ BEFLศูนย์พินBlade รุ่นแคร่พิมพ์ดีดสกรูมือจานธง
METU-16-16-125 16 16 37 21 125 MT-SC-5 WN..1604 .. S..105 M5 5
METU -20-20-125 20 20 37 25 125 MT-SC-5 WN..1604 .. S..105 M5 5
METU -25-25-150 25 25 37 30 150 MT-SC-5 WN..1604 .. S..105 M5 5
METU -32-32-170 32 32 37 37 170 MT-SC-5 WN..1604 .. S..105 M5 5